Оновлений Статут тергромади Києва - новий імідж столиці

Оновлений Статут тергромади Києва - новий імідж столиці

2370
Ukrinform
(Аналітичний матеріал) 

У Києві продовжується обговорення проекту нової редакції Концепції Статуту територіальної громади міста Києва. Концепції, яка в майбутньому має стати новим Статутом та дозволить більш активно залучати киян до управління містом.

Оновлений Статут стосуватиметься усіх сфер життєдіяльності міста: від вигулу собак до освітлення вулиць і збереження історичних будівель. Крім того, буде жорстко контролюватися та регулюватися збереження будівель-пам'яток історії, архітектури, культури, містобудування.

Концепція оновленого документу передбачає включення низки нових аспектів. Відтак, окремим розділом пропонується врегулювати поняття «Публічний простір», юридично визначити та закріпити його у Статуті як один із інструментів розвитку та створення позитивного іміджу міста. Також концепцією запропоновано виписати систему муніципального управління та окремо прописати символіку територіальної громади: герб, прапор, гімн із описом і датою затвердження; межі території громади та її географічне положення; наявність функціональних зон - територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо); забезпеченість якісною питною водою; електропостачання; ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під'їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах громади тощо.

Чим обумовлене рішення оновити Статут? По-перше, чинна редакція Статуту носить переважно формальний характер, за своїм змістом - це десь на 90% повторення положень чинного законодавства України, що значно послаблює власну регуляторну функцію Статуту.

По-друге, в Статуті є ряд положень, що суперечать Конституції та законам України і не в повній мірі узгоджуються з європейськими принципами та стандартами в галузі місцевого самоврядування. Прикладом можуть бути  положення частини шостої і сьомої статті 1 Статуту, які фактично виключають з числа членів територіальної громади м. Києва іноземців та осіб без громадянства, які зареєстрували місце проживання в Києві; Також в Статуті містяться положення, що певною мірою вже застаріли (наприклад, ті що стосуються районних у місті рад) і, найголовніше, вони не дають відповіді на ключові питання організації системи муніципального управління в місті, що, власне кажучи, і повинно стати  основним предметом Статуту.

Є ще ряд положень, які потребують доопрацювання. Зокрема, це стосується:

- системи органів місцевого самоврядування: потрібно реанімувати районні у місті ради чи ні,  якщо потрібно, то які у них мають бути повноваження, яка їх організація тощо; які рівні територіального управління слід закріпити в Статуті, який з них має бути базовим, на яких засадах розмежовувати повноваження між різними територіальними рівнями управління;

- статусу місцевих державних адміністрацій у місті Києві, які сьогодні відповідно до норм чинного законодавства мають подвійну природу - одночасно є і органами державної виконавчої влади і органам місцевого самоврядування (виконавчі органи міської ради), що саме пособі не має ніякого сенсу. Зрозуміло, що такий статус був результатом політичного компромісу, оскільки можновладці не хотіли втратити свій вплив на процеси життєдіяльності міста, він  є  суто формальним - місцеві державні адміністрації працюють в системі органів виконавчої влади і лише виконують окремі повноваження виконавчих органів міської ради;

- місця та ролі органів самоорганізації в системі муніципального управління міста, зокрема, схеми їх розбудови, принципів наділення повноважень, організаційним,  інформаційним, кадровим та фінансово-матеріальним забезпеченням їх діяльності, необхідності (чи можливості) утворення асоціацій органів самоорганізації населення (наприклад, районних у місті), які б взяли на себе функції бухгалтерського обслуговування органів самоорганізації тощо;

Крім того, потребують статутного закріплення важливі питання взаємодії владних структур міста з інститутами громадянського суспільства, без чого неможливо собі уявити організацію життя сучасного міста, Мова йде про механізми погодження громадськістю важливих рішень щодо соціально-економічного та культурного розвитку території міста (планування, забудова, визначення статусу окремих територій тощо), механізми громадського контролю за діяльністю органів публічної влади.

Чинна редакція Статуту не торкається питання щодо статусу членів територіальної громади, їх муніципальних прав та обов'язків, що, як уявляється, має ключове значення з огляду на процес становлення територіальної громади як певної спільності (а не механічної сукупності) людей.

Тепер щодо новацій. Насамперед зазначу, що в Концепції пропонується значно розширити предмет статутного регулювання, зокрема, за рахунок таких питань, як сталий розвиток міста, засади взаємовідносин територіальної громади міста, її органів з іншими владними суб'єктами, з інститутами громадянського суспільства, розбудови схеми органів самоорганізації населення, муніципально-правового статусу членів територіальної громади тощо.

Запропоновані різні варіанти системи муніципального управління містом, а вже вибір конкретної з них має відбуватися на основі конструктивного діалогу всіх зацікавлених учасників творення нової редакції Статуту.

Що стосується статутного регулювання муніципально-правового статусу людини, то пропонується градації членів територіальної громади за обсягом право- та дієздатності на дві категорії:

а) повноправні члени територіальної громади: громадяни України - жителі громади, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві вибори» мають активне виборче право. Зазначені особи володіють муніципальною право- та дієздатністю в повному обсязі;

б) члени територіальної  громади з обмеженою муніципальною право- та дієздатністю: жителі громади, які є іноземцями, особами без громадянства;  неповнолітні громадяни України; громадянами України, яких визнано судом недієздатними або такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі на території міста.

Цікавою, на мою думку, є також пропозиція розробників Концепції щодо надання права особам, які хоча і не зареєстрували своє місце проживання в м. Києві, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території міста, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов'язану зі сплатою податків до міського бюджету,  користуватися  за рішенням Київської міської ради правами членів міської громади, (окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах), наприклад, правом користуватися інфраструктурою міста, отримувати соціальні, освітні, медичні та інші послуги на рівних умовах з членами територіальної громади.

Важливого значення, з огляду на практично повну відсутність законодавчого регулювання, мають ті новації, що пропонуються  в частині визначення та характеристики таких форм партисипативної демократії, як петиції, консультативно-дорадчі органи, громадські роботи тощо.

Суттєве місце в Статуті пропонується приділити засадам та способам планування розвитку міста (генеральний план розвитку міста, Стратегія соціально-економічного та культурного розвитку тощо), а також організаційно-правовим основам взаємовідносин міста з областю, співробітництва територіальної громади міста з сусідніми територіальними громадами Київської області в сфері соціально-економічного та культурного розвитку, з територіальним громадами інших регіонів України та зарубіжними муніципалітетами (міжмуніципальне співробітництво).

Думаю, нова редакція Статуту може стати правовою основою для формування локальної нормативної бази  місцевого самоврядування в м. Києві, сприятиме становленню міської громади та формуванню іміджу міста Києва як сучасного міста, управління яким здійснюється відповідно до сучасних демократичних європейських стандартів та принципів.

Віктор Кравченко, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних відносин і туризму, експерт Асоціації міст України, кандидат юридичних наук

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-