ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) пункт 1 статті 1 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409) викласти в такій редакції:

"1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або здійснення обов’язків такої особи відповідно до закону";

2) у Законі України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" від 15 липня 2021 року № 1689-IX:

пункти 6 і 8 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"6) публічна послуга - юридично або соціально значуща дія суб’єкта надання публічної (електронної публічної) послуги, у тому числі адміністративна послуга, за заявою (зверненням, запитом) суб’єкта звернення або без такого звернення, у результаті якої набуваються, переходять, припиняються права та/або здійснюються обов’язки суб’єктом звернення, надаються відповідні матеріальні та/або нематеріальні блага суб’єкту звернення";

"8) принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням - принцип, згідно з яким суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг надає у випадках, визначених законодавством, публічні (електронні публічні) послуги без одержання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, державних та комунальних підприємств, установ та організацій у порядку та випадках, визначених законодавством, відомостей та/або документів (крім судових рішень та виконавчих документів), необхідних для надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, за умови що такі органи, посадові особи, підприємства, установи та організації не направили до суб’єкта надання публічної (електронної публічної) послуги такі відомості або документи у визначений цим Законом строк";

статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, які визначені частиною другою статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги";

у частині другій статті 5:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Суб’єкт, який видав документ (правонаступник, а в разі його відсутності - суб’єкт, який забезпечує надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги), протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту щодо підтвердження видачі відповідного документа та/або достовірності відомостей підтверджує або заперечує видачу відповідного документа та/або достовірність відомостей з використанням системи електронної взаємодії електронних ресурсів або відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи. Якщо протягом п’яти робочих днів відповідь на запит щодо підтвердження або заперечення видачі відповідного документа та/або достовірності відомостей не отримано, суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг надає публічну (електронну публічну) послугу з урахуванням принципу надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням, у випадках, прямо визначених законодавством";

після абзацу третього доповнити десятьма новими абзацами такого змісту:

"Принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням не може застосовуватися до:

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав;

державної реєстрації актів цивільного стану громадян;

державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців;

державної реєстрації релігійних організацій та їх структурних підрозділів, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців;

державної реєстрації відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань;

державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств;

реєстрації статутів територіальних громад, у тому числі міст Києва та Севастополя;

реєстрації статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук;

процедур відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом чотирнадцятим;

пункт 2 частини четвертої статті 6 викласти в такій редакції:

"2) за довіреністю, виданою в порядку, встановленому законодавством";

абзац третій частини першої статті 12 викласти в такій редакції:

"Перелік випадків, у яких суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" від 15 липня 2021 року № 1689-IX, але не раніше дня його опублікування.

Президент України                                        В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

22 вересня 2021 року

№ 1767-IX

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-