ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині десятій статті 17 слова "до прийняття рішення вищими спеціалізованими судами, Верховним Судом України" виключити.

2. У пункті 1 частини другої статті 22 слова "Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також" замінити словами "Верховний Суд, Вища рада правосуддя та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Державна судова адміністрація України".

3. Частину третю статті 23 доповнити реченням такого змісту: "Пропозиції про зменшення бюджетних призначень на утримання судів, інших органів і установ системи правосуддя мають бути погоджені Кабінетом Міністрів України з Вищою радою правосуддя".

4. У статті 33:

частину другу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вища рада правосуддя до 1 березня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

частину четверту доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності".

5. Частину другу статті 37 викласти в такій редакції:

"2. Кабінет Міністрів України до схвалення проекту закону про Державний бюджет України подає цей проект закону:

Раді національної безпеки і оборони України по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України;

Вищій раді правосуддя по статтях, пов’язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя".

6. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:

"11-1) інформація щодо врахування пропозицій Вищої ради правосуддя до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя (з вмотивованим обґрунтуванням)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. К и ї в 

21 грудня 2016 року 

№ 1800-VIII

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-