Постанова Верховної Ради України

Постанова Верховної Ради України

417
Ukrinform
Про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення"

I. Внести до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 6, ст. 45) такі зміни:

1. У статті 1:

1) пункт 5 частини першої доповнити словами "військові формування, утворені відповідно до законів України";

2) доповнити частиною другою такого змісту:

"Термін "військове майно" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".

2. У статті 2 слова "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" виключити.

3. Частину другу статті 3 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері оборонного замовлення".

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

4. У статті 6:

1) у частині третій:

в абзаці другому слово "наступний" замінити словом "плановий";

абзац третій викласти в такій редакції:

"наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням індикативних показників прогнозу Державного бюджету України";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Під час планування оборонного замовлення державні замовники виходять з того, що закупівля озброєння та військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, а також їх модернізація з проведенням ремонту за технічним станом здійснюються виключно за оборонним замовленням";

2) у частині п’ятій:

в абзаці першому слова "наступний бюджетний період" замінити словами "плановий, а також наступні за плановим два бюджетні періоди";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"В умовах особливого періоду, у разі введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції до основних показників оборонного замовлення може включатися інше військове майно, що забезпечує життєдіяльність і функціонування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів спеціального призначення, якщо його закупівля становить державну таємницю";

3) абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:

"6. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники оборонного замовлення протягом місяця після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік".

5. У статті 7:

1)    частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Державні замовники можуть розпочинати процедуру відбору виконавців після оприлюднення закону про Державний бюджет України на відповідний рік, виходячи з того, що державний контракт з ними буде укладено після затвердження Кабінетом Міністрів України основних показників оборонного замовлення. У разі відсутності відповідного закону на початок року державні замовники можуть розпочинати процедуру з 1 січня поточного року, якщо їх закупівля становить державну таємницю";

2)    доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Порядок формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, якщо відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, визначається Кабінетом Міністрів України".

6. Статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції компенсаційні (офсетні) договори можуть за рішенням Кабінету Міністрів України не укладатися.

Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом може здійснюватися в іноземних юридичних осіб шляхом укладення державним замовником державного контракту з вітчизняним суб’єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. К и ї в 

14 червня 2016 року 

№ 1416-VIII

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-