ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

303
Ukrinform
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 26 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; із змінами, внесеними Законом України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Додаткове фінансування публічних бібліотек може здійснюватися Українським інститутом книги за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Плану розвитку культури на відповідний рік, а також відповідно до державних програм, виконання яких покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та/або за рахунок коштів, отриманих Українським інститутом книги як гранти, пожертви, дарунки тощо з цільовим призначенням на фінансування публічних бібліотек".

У зв’язку з цим частини п’яту - дев’яту вважати відповідно частинами шостою - десятою.

2. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2011 р., № 45, ст. 486; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2015 року № 927-VIII):

1) частину третю статті 5 доповнити словами "а також Українського інституту книги в межах повноважень, визначених законом та статутом";

2) статтю 26-1 після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Державним замовником на випуск книговидавничої продукції є Український інститут книги.

Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, щороку здійснює Український інститут книги в порядку та відповідно до критеріїв, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Порядок реалізації бюджетної програми випуску книжкової продукції та критерії обрання книжкової продукції, що підтримується відповідно до зазначеної програми, розробляються Українським інститутом книги та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв".

У зв’язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - десятою.

Переглянути повністю

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-