Владислав Ольховський, доктор фізико-математичних наук, філософ
Тільки Бог міг летіти через мільйони світлових років і не померти
07.01.2019 09:30

Владислав Ольховський, фізик і математик... Філософ науки і християнський проповідник... Його наукове резюме складається з двох частин, перша про квантову фізику і математику, друга – про науку і віру.

- Владиславе Сергійовичу, ви все життя займалися теоріями квантових зіткнень, дослідженнями рухів загасаючих хвиль, теорією ядра та ядерних реакцій. А як це поєднується з Богом?

- Наука все одно трохи раніше чи трохи пізніше підходить до порогу, за яким очевидна воля Бога. Як з'явилося живе? Хто зумів налаштувати Всесвіт саме таким чином, коли навіть при найменших змінах констант (ядерної, гравітаційної, електромагнітної взаємодій) життя б не зародилося і стає неможливим.

Іноді нас, креаціоністів, називають «віруючими білих плям», закидаючи нам, що ті чи інші процеси ми пояснюємо волею Творця. Ми ж у відповідь говоримо, що наша теорія куди більш логічна, ніж атеїзм білих плям, який просто відмовляє собі у сміливості уяви і не висуває логічних і виправданих гіпотез.

- Давайте поговоримо про терміни. Віруючих вчених називають креаціоністами. Це що?

- Доктрина Творіння, креаціонізму або доктрина Розумного задуму – галузь науки, яка вивчає процес походження Всесвіту, спираючись на гіпотезу Розумного задуму Творця. Ідея Розумного задуму дуже давня, вона існувала в культурі, науці, філософії.

А останніми роками разом із розвитком наукової критики, неодарвінізму, генетики, космології, теорії Великого вибуху почався бурхливий розвиток цієї ідеї. Але насправді доктрина Розумного задуму не суперечить науці, а доповнює і змикається з нею. Багато законів науки не пояснюють явища, а просто описують їх. Гарний приклад – закон тяжіння: Ньютон не пояснює, а просто описує механізм гравітації.

Але коли йдеться про теорії виникнення життя, то тут кількість дослідних пошуків невелика. Груба матерія або володіє здатністю до самоорганізації до найвищих рівнів складності живого, або ні. А якщо не володіє, то організації матерії допомогла зовнішня нематеріальна сила Розумного задуму.

Саме наука Творіння намагається розвивати таку систему гіпотез, яка намагається пояснювати повну суму всіх експериментально веріфікованих свідоцтв. А хіба не в цьому мета будь-якої науки?

- І це говорить математик!

- Бог – великий математик і великий фізик. А математика – вже частина природознавства. Галілей (католик, до речі), один з батьків фізики, говорив, що книга природи написана мовою математики. Математика – система точно сформульованих аксіом, а методологія математики полягає у отриманні логічних висновків. У філософських дебатах одні вважають, що математика твориться, інші, що вона відкривається... Раціональне мислення відображає раціональність законів природи, оскільки Бог призначив людині керувати природою.

- Добре, а як книга Буття поєднується з теорією Великого вибуху?

- Я вірю у створення Землі Творцем, але ця теорія Творіння не заперечує Великого вибуху. Бог створив світ саме так, мабуть, так йому було зручніше. Творіння Всесвіту – доволі цікава історія. Теорії Творіння, які конкурують, змагаються і в чомусь доповнюють Великий вибух, налічують вже сотні років, ними займалися відомі вчені Леметр, Гамов і Ейнштейн. При цьому ні Ньютон, ні Ейнштейн не заперечували Вселенського розуму.

- Але Великий вибух – це територія атеїстів.

- Чому ви так думаєте? Так, атеїсти вважають, що Всесвіт з'явився від Великого вибуху, тобто від абсолютного порушення закону збереження енергії (а що це, по-вашому, як не «надприродна» майже чудесна подія?). Хоча по ходу і вводяться «спонтанні» порушення однорідності перебігу часу, а потім винаходяться допоміжні гіпотези і припущення (на кшталт інфляції, темної маси, темної енергії) і далі, вже спираючись на закони фізики, – розширення простору, пояснюється формування зірок і галактик.

А потім з'явилося припущення, що на окремих планетах в певних умовах виникли найпростіші форми життя з еволюцією. Але, замикаючи цю теорію в рамки атеїзму, ми не уникнемо багатьох запитань і проблем. У тому числі і в теорії еволюції.

- Ок. Давайте поговоримо про теорію еволюції Дарвіна...

- Давайте. Як теорія внутрішньовидової і внутрішньородової мікроеволюції з урахуванням природного відбору як одного з рушійних факторів, вона доречна і вона частково описує біологічну реальність. Але як теорія прогресивної макроеволюції, – вона досі залишається гіпотезою.

Між людиноподібної мавпою і людиною пролягла нездоланна для будь-якої макроеволюційної доктрини прірва. В історії еволюціонізму виникали й альтернативні теорії – синтетична теорія еволюції, теорія системних мутацій. Еволюціоністи так і не пояснили, як природні процеси змогли привести до появи складних біологічних систем, що містять величезну кількість генетичної інформації. Походження цієї інформації залишається загадкою для будь-якого эволюціоністського навчання. Деякі еволюціоністи говорять про самоорганізацію матерії. Але усі відкриті макроскопічні, добре впорядковані системи були створені під впливом зовнішніх сил, або в результаті біфуркацій під дією зовнішніх впливів. Так які ж зовнішні сили створили перші біологічні об'єкти? І останніми роками кількість досліджень, які критикують неодарвіністське вчення, зростає.

Говорити про макроеволюцію земної біосфери можна як про величезний складний конверсійний механізм перетворення енергії на роботу з самопояви найпростіших клітин, які самовідтворюються, та подальшої еволюції таких клітин до складних, і про складний і точний механізм контролю біохімічних і генетичних процесів, які невідомі науці.

Та й не забувайте, що більшість розділів сучасної науки була заснована креаціоністами – Ньютоном, Кеплером, Бойлем, Фарадеєм, Максвеллом. Я нарахував три тисячі вчених і богословів, які виступають проти макроеволюціоністської доктрини, яка по своїй суті – не більше, ніж проекція на джерело людської цивілізації в мавпі.

- Що таке теологія?

- Теологія, якщо коротко, – раціональна інтерпретація надприродного та його взаємодії з людством. Така теологія давно прийнята у низці країн Європи.

- Але атеїсти і агностики не сприймають її як науку...

- Не існує методологічних меж для розділення науки і псевдонауки, питання полягає не в тому, чи є теорія науковою, а в тому, чи правильна вона, і чи підкріплюється фактами... Питання – чи є теорія науковою чи ні – просто відводить убік від суті. Насправді, нам важливо дізнатися не те, чи є теорія науковою, а чи істинна вона чи хибна, чи можна її довести чи ні, чи можна їй довіряти чи ні.

- Віра у надприродне – це віра в диво, а що говорять про це ваші невіруючі колеги?

- Нам кажуть, що дива не можна піддати перевірці, не можна досліджувати. Але спостережність та доступність перевірки – не обов'язкова умова наукового статусу. А те, що спостережність не обов'язкова для наукового статусу, показує теоретична фізика. Деякі явища в принципі неможливо спостерігати! Постулювання полів, сил, атомів, молекулярних структур є такими, вони отримані шляхом наукового дослідження якихось явищ, які можна спостерігати. Існування Розумного Творця, якого неможливо спостерігати, не означає ненауковості теорії креаціонізму. Просто не можна вважати матеріалізм обов'язковим для будь-якої наукової гіпотези. Ну чому, скажіть на милість, усі гіпотези мають бути матеріалістичними? Мені здається, що наукове співтовариство давно дозріло, щоб скасувати заборону на нематеріалістичне пояснення в науці. Виключення гіпотези Розумного задуму вкрай шкідливе для дослідницького процесу, який профанується, перекручується і супроводжується філософськими махінаціями.

Бог – одночасно і в минулому, і в сьогоденні, і в майбутньому. Бог ніколи не припиняється. І віруючі з ним теж ніколи не припиняться. Після земної смерті вони просто ненадовго заснуть... Вчені з точних наук і природознавства, які визнають Творця, схильні бачити Бога в красі, у послідовності Фібоначчі, яка виявляється і в орбітах планет, і в золотому перетині. Я захоплювався квантовою механікою, вивчаючи взаємодію часу та енергії. Це – математика, і мені складно це пояснити читачеві без формул.

- А як ви зрозуміли, що вірите в Бога?

- Я завжди цікавився цим. Пам'ятаю ще в інституті, коли був студентом, прийшов в бурсу (так називали семінаристів) в Андріївську церкву, попросив почитати Біблію. А вони подивилися на мене і суворо сказали: релігійна пропаганда заборонена законом. Потім мій товариш каже: вони просто тебе боялися, думали, що ти провокатор. Моє Богопізнання було процесом поступовим, але якраз відданість науці не була його гальмом.

- Різдво. Вам не здавалося це примітивним?

- Ні. Це непрості речі. Все дуже закручено... Біблія – не науковий підручник, а покажчик Спасіння, але вона не закриває шлях науці.

Ми робимо наступне відкриття і крок до пізнання, коли готові до цього духовно. І, звичайно, Бог чекає розвитку.

- Вірите в Страшний суд?

- Так. Хоча намагався зупинити свою наукову фантазію, уявляючи очікування людей у пеклі. Просто зупинив себе. Взагалі, у Біблії все дивно. Наприклад, Вознесіння... Енергія породжує масу. І можна уявити, як Спаситель проходив через стіни. Ядра атома налаштовувалися на резонанс дверей – і він проходив через них. Але як могла людина вознестися на небо? Летіти через мільйони світлових років і не померти? Незрозуміло... Тому що він був Бог.

Лана Самохвалова, Київ

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-