Основне із «закону про олігархів»

Основне із «закону про олігархів»

Укрінформ
Реєстр олігархів вестиме РНБО, участь олігархів в політиці і в ЗМІ істотно обмежать, посадовців зобов’яжуть декларувати контакти з олігархами. Закон діятиме 10 років

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599). Його підтримали 279 народних депутатів.

ДЛЯ ЧОГО

Документ передбачає внесення змін до низки законів з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення, запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.

СУБ’ЄКТИ

Згідно із законом, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

 • бере участь у політичному житті;
 • має значний вплив на засоби масової інформації;
 • є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
 • підтверджено вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Нюанс: розрахунок вартості активів здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких є така особа. При розрахунку не враховуються активи, що належать особі в засобах масової інформації.

ПОЛІТИКА

В законі йдеться, що особа вважається такою, яка відповідає ознаці участі у політичному житті якщо вона:

1. Є Президентом України, Головою Верховної Ради України, Першим заступником або заступником Голови Верховної Ради України, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністром України, міністром, його першим заступником або заступником, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Головою Служби безпеки України, Генеральним прокурором, Головою Національного банку України, керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його першим заступником або заступником, та/або

2. Є Близькою особою особи, зазначеної у пункті 1 цієї частини, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» або пов’язаною з нею особою, та/або

3. Обіймає посаду у керівних органах політичної партії, та/або

4. Фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

ОЛІГАРХИ І ЗМІ

Також особа вважається такою, яка відповідає ознаці значного впливу на засоби масової інформації, якщо вона є частиною такого ланцюга:

Власник (засновник) засобу/засобів масової інформації або бенефіціар власника (засновника) - та/або - є контролером власника (засновника - та/або -  була власником (засновником) засобу/засобів масової інформації або бенефіціаром чи контролером власника (засновника) на день набрання чинності цим Законом, але втратила такий статус до дня введення в дію цього Закону, внаслідок чого власником (засновником), бенефіціаром або контролером власника (засновника) стала пов'язана особа або особа, яка не має бездоганної ділової репутації у розумінні статті 10 цього Закону.

Особа( покупець), до якої після набрання чинності цим Законом перейшов статус бенефіціара, власника ЗМІ, не може бути визнана особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), якщо вона формально відповідає ознакам, передбаченим частиною першою статті 2 цього Закону, але:

1.  Така відповідність настала після набрання чинності цим Законом внаслідок набуття статусу власника (засновника) ЗМІ;

2.  Покупець має бездоганну ділову репутацію."

ПОВНОВАЖЕННЯ

Згідно зі статтею 5 цього закону, рішення про визнання особи олігархом приймається РНБО України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету України.

Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу Президента України про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.

Водночас апарат РНБО за 10 робочих днів до дня проведених засідання на якому заплановано розгляд подання про визнання певної особи олігархом, направляє такій особі за місцем її реєстрації повідомлення про таке засідання, а також після його направлення воно публікується на офіційному веб-сайті РНБО.

Особа, яка отримала повідомлення або ознайомилась з ним на офіційному веб-сайті має право подати до Апарату РНБО в письмовій формі особисті пояснення та інші документи з цього приводу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення засідання на якому заплановано розгляд відповідного подання.

РЕЄСТР ОЛІГАРХІВ

До Реєстру, зокрема, вносяться такі відомості:

 • рішення РНБО України про визнання особи олігархом та обгрунтування такого рішення;
 • декларації про контакти з особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), або її представниками;
 • перелік юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є особа (олігарх);
 • перелік осіб, до виборчих фондів яких або виборчих фондів політичних партій, які висували цих осіб, здійснювала внески особа (олігарх) упродовж останніх трьох років.

ЗАБОРОНИ

Згідно з статтею 7 цього закону, особам, включеним до Реєстру, забороняється:

 • здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг тощо на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні",
 •  здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до Виборчого кодексу України;
 • бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
 • фінансувати будь-яку політичну агітацію, або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Нюанси:   

1. службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти (мається на увазі зустріч та розмова (у тому числі онлайн), спілкування за допомогою телефону чи засобів електронного зв’язку будь-якого змісту).

2.  олігархи та їхні представники зобов'язані перед початком зустрічі (розмови) повідомляти публічних службовців про факт включення їх або осіб, яких вони представляють, до Реєстру.

ПРИНАГІДНО

Обов'язок подання декларації про контакти поширюється на:

 • Президента України, Голову Верховної Ради, його Першого заступника та заступника, народного депутата, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, міністра, його першого заступника та заступника, Голову СБУ та його заступників, Генерального прокурора та його заступників, Голову НБУ та його заступників;
 • суддів Конституційного Суду України, суддів;
 • керівника постійно діючого допоміжного органу (ОП), утвореного Президентом України, його першого заступника та заступників;
 • Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову та державних уповноважених АМКУ, уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів, Голову та членів Вищої ради правосуддя;
 • Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників;
 • Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення та його заступників, Голову Фонду державного майна та його заступників, Голову НАЗК та його заступників, Директора НАБУ та його заступників, Директора ДБР та його заступників, Директора БЕБ та його заступників, Голову Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та його заступників;
 • Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • державних службовців, які займають посади державної служби категорій "А" і "Б";
 • голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
 • військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, яким присвоєно військові звання вищого офіцерського складу;
 • осіб начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоєно вищі спеціальні звання.
 • осіб, які займають посади патронатної служби Президента України, в Офісі Президента України, в Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, а також помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, осіб, які займають посади патронатної служби в інших державних органах;
 •  керівників державних підприємств, керівників підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ІНШІ ПОДРОБИЦІ

1. Порушення обов'язку подання декларації про контакти є підставою для притягнення особи до політичної та/або дисциплінарної відповідальності. 

2. Рішення про виключення олігарха з Реєстру приймається у разі встановлення факту невідповідності такої особи одночасно щонайменше двом із ознак олігарха.

3. Рішення про виключення особи з Реєстру може бути також прийнято РНБО на підставі заяви особи, включеної до Реєстру, та поданих нею документів, відомостей, що підтверджують невідповідність її ознакам олігарха.

4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

5. Закон втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Підготувала Мар’яна Рабченюк, Київ

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-