Двостороння безпекова угода між Україною та США ( повний текст)

Двостороння безпекова угода між Україною та США ( повний текст)

Укрінформ
Церемонія підписання відбулася в Італії, під час зустрічі Президентів обох країн на полях саміту G7

Преамбула

Україна та Сполучені Штати Америки (далі – «Сторони»):

Підкреслюючи свою спільну відданість цілісній, вільній та мирній Європі;

Стверджуючи, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону;

Визнаючи необхідність збереження та розвитку суверенітету, демократії та здатності України стримувати й реагувати на нинішні та майбутні зовнішні загрози;

Підтверджуючи своє прагнення розширювати співробітництво у сфері оборони й безпеки, торговельні та інвестиційні зв'язки, а також поглиблювати загальні дружні відносини між ними;

Спираючись на нинішнє безпекове партнерство зі Збройними Силами України, яке розвивається в межах Стратегічних оборонних рамок між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України, підписаних 31 серпня 2021 року, та Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, підписаної 10 листопада 2021 року;

Нагадуючи про тривалу безпекову співпрацю між Сторонами та надання Сполученими Штатами військової та безпекової допомоги, підтримку України озброєнням, обладнанням і тренуваннями, необхідними для захисту від російської агресії;

Вітаючи зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого й сталого миру, та підкреслюючи відданість Сторін прагненню до справедливого завершення війни на основі принципів Статуту ООН і поваги до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами, та визнаючи невід'ємне право України на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН;

Підтверджуючи, що майбутнє України – в НАТО, підтверджуючи свою підтримку декларації членів Альянсу на Вільнюському саміті 2023 року про те, що члени Альянсу будуть в змозі надати Україні запрошення вступити в Альянс, коли члени Альянсу погодяться та будуть виконані умови, наголошуючи на важливості поглиблення її інтеграції у євроатлантичну спільноту та підкреслюючи центральне значення реформ для підтримки та зміцнення оборони, процвітання, відновлення, верховенства права та демократії в Україні;

Наголошуючи на важливості притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України, зокрема шляхом підтримки України в пошуку компенсації за збитки, втрати та шкоду, спричинені російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї, відповідно до міжнародного права;

Підкреслюючи постійні зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на використання санкцій та експортного контролю для збільшення витрат Росії за її агресію проти України, а також на співпрацю зі своїми партнерами для вивчення всіх можливих шляхів, за допомогою яких іммобілізовані російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України, відповідно до національного та міжнародного права;

Дотримуючись спільних зобов'язань, узятих у межах Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року (далі – «Спільна декларація 2023 року»);

Домовилися про таке:

Стаття I: Принципи співробітництва

Ця Угода ґрунтується на таких принципах і переконаннях, які поділяють Сторони:

 1. Співробітництво між Сторонами ґрунтується на принципі повної поваги до незалежності та суверенітету кожної зі Сторін, а також повної поваги до зобов'язань Сторін за міжнародним правом та до цілей і принципів Статуту ООН.
 2. Співробітництво між Сторонами посилюється їхньою спільною відданістю демократії, верховенству права, правам людини, прозорості та підзвітності.
 3. Співробітництво між Сторонами спрямоване на зміцнення євроатлантичної безпеки, стабільності та процвітання шляхом посилення інтеграції й оперативної сумісності у сфері стримування та оборони.

Стаття II: Співробітництво у сфері оборони та безпеки

Співробітництво Сторін у сфері оборони та безпеки ґрунтується на їхній спільній відданості стабільності та миру у Європі.

Політика Сторін полягає в тому, щоб працювати разом, щоб сприяти стримуванню та протистоянню будь-якій майбутній агресії проти територіальної цілісності будь-якої зі Сторін. Зобов'язання у сфері безпеки, що містяться в цій Угоді, спрямовані на підтримку зусиль України щодо перемоги в нинішній війні та стримування майбутньої російської військової агресії. Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб допомагати Україні підтримувати надійну оборону та здатність до стримування.

Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони.

У разі майбутнього збройного нападу або загрози збройного нападу на Україну Сторони, на прохання будь-якої зі Сторін та згідно з їхнім відповідним законодавством, негайно проводять зустрічі, по можливості протягом 24 годин, на найвищому рівні для визначення відповідних подальших кроків та додаткових потреб у сфері оборони. Сторони можуть за взаємною згодою ухвалити рішення про розробку та впровадження додаткових відповідних заходів у сфері оборони та стримування, зокрема в економічній, військовій та/або політичній сферах. Такі заходи можуть охоплювати накладення економічних та інших витрат на державу-агресора через кроки, які можуть містити, серед іншого, потенційні санкції або експортний контроль. Сторони готові негайно обмінюватися наявною та відповідною інформацією та розвідувальними даними у відповідь на таку подію, а також проводити консультації з країнами – підписантами Спільної декларації 2023 року щодо додаткових спільних заходів реагування.

З метою подальшого зміцнення безпеки Сторін і стабільності у Європі, а також стримування загроз, спрямованих проти них, Сторони погоджуються:

1. Надалі імплементувати чинні угоди й домовленості у сфері безпеки, зокрема ті, що стосуються досліджень і розробок, науково-технічної співпраці, захисту секретної оборонної інформації та моніторингу кінцевого використання.

2. Проводити регулярні зустрічі для поглиблення взаємної поінформованості про нові загрози з метою роботи над посиленням інтеграції оборонних систем і потенціалу стримування Сторін у всіх сферах, а також сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності України з НАТО.

3. Надалі зміцнювати співпрацю у сфері оборони та безпеки як засіб розбудови майбутніх Збройних Сил України, які підтримують надійну обороноздатність, що може охоплювати:

 1. програми підготовки та військової освіти;
 2. надання товарів і послуг оборонного призначення;
 3. спільні військові маневри та навчання;
 4. посилення оборонно-промислового співробітництва відповідно до чинних угод та домовленостей між Сторонами;
 5. продовження спільного планування протистояння загрозам для Сторін, включно з керівними принципами, відповідними правилами застосування сили, а також командування й управління, за необхідності;
 6. співпраця з метою сприяння кібербезпеці та захисту критичної інфраструктури;
 7. співпраця з метою розвитку спроможності України протидіяти російській та будь-якій іншій пропаганді та дезінформації;
 8. співпраця з метою сприяння регіональному миру та безпеці в Чорному морі;
 9. співпраця з метою підтримки вилучення боєприпасів, що не вибухнули, та розмінування;
 10. інша співпраця, яка може бути взаємно узгоджена Сторонами.

4. Координувати на регулярній основі – не рідше одного разу на рік – військові та оборонні питання. Ця координація має включати особливу увагу до спільних зусиль зі стримування та протистояння загрозам агресії проти України.

Сторони погоджуються сприяти належному обміну розвідувальною інформацією та поглибленню співпраці між їхніми розвідувальними службами, обсяг і порядок якої визначатимуться їхніми відповідними органами, відповідальними за розвідку та безпеку. Сполучені Штати мають намір надавати допомогу в розбудові потенціалу розвідувальних органів України, зокрема у сфері контррозвідки.

Кожна Сторона підтверджує свої зобов'язання дотримуватися своїх обовʼязків за міжнародним правом, включно з правом збройних конфліктів.

Політика Сполучених Штатів полягає в підтримці надання Україні сталого рівня безпекової допомоги на підтримку цілей, викладених у цій Двосторонній безпековій угоді та пов'язаних із нею імплементаційних домовленостях. Із цією метою Сполучені Штати мають намір звертатися до Конгресу США з проханням про виділення коштів для сталої підтримки надійних оборонних і стримувальних спроможностей України в час війни та миру.

Стаття III: Співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ

Посилаючись на торговельні й інвестиційні угоди та домовленості, що діють між Сторонами, Сторони мають намір співпрацювати з метою:

 1. Пошуку можливостей для надання технічної допомоги та розбудови потенціалу для підтримки економічних потреб України, спричинених російською агресією.
 2. Підтримки зусиль з відновлення для зміцнення економічної стабільності та стійкості України, зокрема шляхом підтримки енергетичної безпеки України та її бачення сучасної, більш чистої, децентралізованої енергетичної системи, інтегрованої з Європою.
 3. Посилення стійкості та безпеки сектору цивільної ядерної енергетики України, беручи до уваги співпрацю в межах Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки щодо співробітництва у сфері підвищення стійкості енергетичної системи України від 24 вересня 2023 року.
 4. Визначення стратегічних інвестиційних можливостей, які є взаємовигідними для Сторін, та заохочення розвитку проєктів, які підтримують український та американський економічний розвиток і партнерство, зокрема у сферах оборонного виробництва та інфраструктури.
 5. Продовження підтримки реалізації ефективного порядку денного реформ в Україні, включно з посиленням належного врядування, боротьбою з корупцією, повагою до прав людини та верховенства права, необхідних для просування України на шляху до євроатлантичних прагнень.

Стаття IV: Інституційні реформи для поглиблення євроатлантичного співробітництва

Сторони співпрацюватимуть для розвитку демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій України з метою сприяння євроатлантичній інтеграції та модернізації України відповідно до демократичних принципів і стандартів ЄС і НАТО, а також з метою надання пріоритету спільним цінностям НАТО й оперативній сумісності Сил безпеки та оборони України.

Сторони співпрацюватимуть з метою сприяння здійсненню Україною реформ демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій відповідно до її цілей щодо вступу до ЄС, адаптованих пріоритетів Річної національної програми НАТО, а також зобов'язань і домовленостей, передбачених угодами та домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Відповідно, серед інших реформ, Україна повинна докласти зусиль, щоб:

 • посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади;
 • впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням усіх незалежних державних антикорупційних інституцій, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України;
 • реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв’язання юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права;
 • посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОЕСР на державних та оборонних підприємствах, що сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів і залученню інвестицій; і
 • прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель;
 • трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО;
 • реорганізувати структури командування й управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду; і
 • модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.

Сторони підтверджують свою підтримку права України на вибір власних механізмів безпеки. Сполучені Штати підтверджують, що майбутнє України – в НАТО.

Стаття V: Справедливий мир

Сторони визнають, що Україна не буде в безпеці доти, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Тому Сторони співпрацюватимуть задля досягнення справедливого й тривалого миру, який матиме широку глобальну підтримку. Сполучені Штати вітають постійні зусилля України, зокрема через Українську формулу миру, спрямовані на залучення міжнародної спільноти до встановлення принципів справедливого та сталого миру.

Стаття VI: Додатки та імплементаційні домовленості

Сторони можуть укладати подальші угоди або домовленості, необхідні та доцільні для виконання цієї Угоди.

Сторони мають намір, щоб співробітництво в конкретних сферах, описаних у статтях II і III, включно з підтримкою Збройних Сил України та інших Сил безпеки та оборони, здійснювалося відповідно до положень Додатка до цієї Угоди, а також окремих імплементаційних домовленостей, укладених між Сторонами.

Стаття VII: Спори та імплементація

 1. Будь-які розбіжності в поглядах або спори щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди вирішуються лише шляхом консультацій між Сторонами і не можуть бути передані для врегулювання до будь-якого національного чи міжнародного суду, трибуналу або іншого подібного органу чи будь-якої третьої сторони.
 2. Уся співпраця та діяльність у межах цієї Угоди здійснюються згідно з відповідним національним законодавством Сторін та за умови наявності коштів.
 3. Сторони мають намір, щоб ця Угода підкріплювала інші угоди та домовленості, які існують між Сторонами. Сторони виконують цю Угоду у спосіб, що узгоджується з цими іншими угодами, та з урахуванням цих інших домовленостей.

Стаття VIII: Внесення змін

До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття IX: Набрання чинності

Ця Угода набирає чинності після її підписання обома Сторонами. Ця Угода діє протягом 10 років з дати набрання нею чинності та може бути продовжена за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття X: Реєстрація в Організації Об'єднаних Націй

Сторони мають намір зареєструвати цю Угоду в Організації Об'єднаних Націй відповідно до статті 102 Статуту ООН протягом 60 днів з дати набрання нею чинності.

Стаття XI: Вихід з угоди

Будь-яка Сторона може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення дипломатичними каналами іншій Стороні про свій намір вийти з неї. Вихід набирає чинності через шість місяців після дати такого повідомлення.

У зв'язку з цим, хоча Сторона може вийти з цієї Угоди, будь-яка угода або домовленість про імплементацію, укладена між Сторонами відповідно до умов цієї Угоди, і далі залишається чинною на тих самих умовах, якщо інше не передбачено умовами конкретної угоди або домовленості про імплементацію.

Сторони визнають, що ця Угода слугує ланкою до майбутнього членства України в Альянсі.

У разі набуття Україною членства в НАТО Сторони зустрінуться та обговорять майбутній статус цієї Угоди.

Підписано в Апулії, Італія, 13 червня 2024 року у двох примірниках англійською мовою, кожен з яких є автентичним. Текст Угоди українською мовою буде підготовлено, і він вважатиметься так само автентичним після обміну дипломатичними нотами між Сторонами, які підтверджують, що текст Угоди українською мовою, який додається до нот, відповідає підписаній версії Угоди англійською мовою. Надалі у разі виникнення розбіжностей або неясності між текстами двома мовами текст англійською мовою має переважну силу. 

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-