ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання надмірному впливу осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), зміст та порядок застосування заходів впливу до цих осіб.

Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, унеможливлення використання політичної влади для збільшення власних капіталів, забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах, захист конституційних прав та свобод громадянина, захист демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян шляхом умисного спотворення інформації задля отримання доступу до ресурсів, що належать на праві власності Українському народові.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) бенефіціар - фізична особа, яка самостійно чи спільно з іншими особами прямо або опосередковано володіє статутним капіталом чи правом голосу в юридичній особі або здійснює вплив на керівництво або діяльність юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, або здійснює вирішальний вплив шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, та права отримання доходів від діяльності юридичної особи, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи;

2) засіб масової інформації - будь-який з таких суб’єктів: друкований засіб масової інформації, інтернет - засіб масової інформації, інформаційне агентство, суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

3) інтернет - засіб масової інформації (Інтернет-ЗМІ) - засіб масової інформації, що регулярно поширює інформацію у текстовій, аудіовізуальній чи іншій формі в електронному (цифровому) вигляді у мережі Інтернет через веб-сайт під сталою назвою як індивідуалізуючою ознакою;

4) контролер засобу масової інформації - особа, яка може здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність засобу масової інформації безпосередньо або через інших осіб шляхом реалізації прав бенефіціара або незалежно від статусу бенефіціара здійснювати такий вплив на основі договору чи в будь-який інший спосіб, у тому числі за рахунок фінансування;

5) пов’язана особа - особа, яка прямо або опосередковано володіє часткою (правом голосу) у суб’єкті господарювання, часткою або правом голосу у якому прямо або опосередковано володіє особа, щодо якої визначається пов’язаність, а також інша особа, яка визнається пов’язаною особою відповідно до правил, встановлених Податковим кодексом України;

6) представник особи, включеної до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (представник олігарха), - фізична особа, яка проводить зустрічі (розмови), спілкування за допомогою телефону чи засобів електронного зв’язку з публічними службовцями від імені та/або в інтересах особи, включеної до Реєстру;

Переглянути далі

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-