ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 5, ст. 28; 2018 р., № 6-7, ст. 44) такі зміни:

1. У преамбулі слова "Про засади функціонування ринку природного газу" замінити словами "Про ринок природного газу".

2. В абзаці четвертому пункту 1 частини першої статті 2 цифри і слова "1 січня 2021 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2023 року".

3. В абзаці четвертому частини першої статті 5 цифри і слова "1 січня 2021 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2023 року".

4. У статті 6:

у частині першій:

в абзаці четвертому підпункту "а" пункту 1 цифри і слова "1 січня 2021 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2023 року";

в абзаці четвертому підпункту "а" пункту 2 цифри і слова "1 січня 2021 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2023 року";

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про виконання обов’язків, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, та оприлюднювати його на своєму веб-сайті";

в абзаці першому частини другої слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

у частині третій:

доповнити новими абзацами першим і другим такого змісту:

"3. Контроль за забезпеченням встановлення лічильників газу здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щокварталу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відомості про виконання суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, обов’язків, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті".

У зв’язку з цим абзаци перший - третій вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

в абзаці третьому слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і затвердити порядок компенсації понесених витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за власні кошти, у розмірі середньозваженої вартості такого встановлення лічильників суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України                                                                             В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

5 березня 2021 року

№ 1338-IX

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-