ПОСТАНОВА Верховної Ради України

ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Укрінформ
Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 8, ст. 45) такі зміни:

1) пункт 2 після цифр і слова "35 років" та "40 років" доповнити словом "включно";

2) у Положенні про Премію Верховної Ради України молодим ученим, викладеному в додатку 1 до цієї Постанови:

в абзаці восьмому пункту 2 слова і цифри "менше 40 років" замінити словами і цифрами "до 40 років включно", а слова і цифри "менше 35 років" - словами і цифрами "до 35 років включно";

абзац перший пункту 3 після слова "два" доповнити словом "паперових", а після слова "Інструкції" доповнити словами "та один примірник, крім книг, на електронному носії";

в абзаці другому пункту 3 слово "Третій" замінити словами "Ще один";

у пункті 4 слова "та два" замінити словами "а також два паперові та один електронний";

у першому реченні абзацу п’ятого пункту 5 слова "на ньому присутні" замінити словами "у ньому бере участь, у тому числі дистанційно";

пункт 9 доповнити словами "Головою Комітету".

2. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 8, ст. 46) такі зміни:

1) абзац другий пункту 1 доповнити словом "включно";

2) у Положенні про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, викладеному в додатку 1 до цієї Постанови:

абзац другий пункту 3 доповнити словом "включно";

абзац третій пункту 4 доповнити словами "але на виконання інших наукових (науково-технічних) робіт";

абзац перший пункту 5 після слова "Положення" доповнити словами "а також все подання на електронному носії";

у першому реченні абзацу першого пункту 6 слова "один примірник" замінити словами "по одному паперовому та електронному примірнику";

у першому реченні абзацу п’ятого пункту 7 слова "на ньому присутні" замінити словами "у ньому бере участь, у тому числі дистанційно";

пункт 20 доповнити словами "Головою Комітету".

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України                                                             Д.РАЗУМКОВ

м. Київ

2 грудня 2020 року

№ 1042-IX

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-