ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31, № 16, ст. 100, № 19, ст. 126, № 27, ст. 180, № 29, ст. 196, № 35, ст. 257; із змінами, внесеними законами України від 18 червня 2020 року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX і № 751-IX, від 13 липня 2020 року № 757-IX, від 14 липня 2020 року № 769-IX, від 25 серпня 2020 року № 822-IX, від 1 вересня 2020 року № 829-IX, від 3 вересня 2020 року № 873-IX, від 17 вересня 2020 року № 909-IX та від 3 листопада 2020 року № 946-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці другому цифри "979.547.052" та "120.800.864,2" замінити відповідно цифрами "1.022.051.935" та "163.305.747,2";

в абзаці третьому цифри "1.270.137.100,3" та "131.719.714,2" замінити відповідно цифрами "1.312.641.983,3" та "174.224.597,2".

2. Пункт 1 статті 6 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належать державі та яке здійснює діяльність у сфері передачі електричної енергії в Україні".

3. Статтю 11 доповнити пунктами 11-16 такого змісту:

"11) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на прибуток підприємств, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та не сплачені до дати проведення взаєморозрахунків;

12) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та не сплачені до дати проведення взаєморозрахунків;

13) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на додану вартість, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та не сплачені до дати проведення взаєморозрахунків;

14) надходження від сплати грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства "Укрнафта" за результатами проведення операцій з продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

15) надходження від сплати грошових зобов’язань публічного акціонерного товариства "Укрнафта" з податку на додану вартість за операціями продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

16) надходження від сплати грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" внаслідок отримання компенсації, зазначеної у пункті 31 статті 14 цього Закону, а також за результатами господарської діяльності у 2020-2021 роках".

4. Доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 2, 5-1 і 6 частини другої статті 29, пунктів 4-1, 4-2 і 17 частини першої статті 64, пунктів 1-1 і 4-1 частини першої статті 66 та пункту 3-1 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктами 11-16 статті 11 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі".

5. Статтю 14 доповнити пунктами 31-33 такого змісту:

"31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11-14 статті 11 цього Закону);

32) реструктуризацію вугільної галузі (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);

33) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону)".

6. Доповнити статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Установити, що:

надходження, визначені пунктами 11-16 статті 11 цього Закону, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами 31-33 статті 14 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11-13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої контролюючим органом".

7. Статтю 29 виключити.

8. Доповнити статтею 34 такого змісту:

"Стаття 34. Установити, що на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок бюджетних призначень, встановлених на 2020 рік за бюджетною програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" (код 2501450), таким закладам надається фінансова підтримка на забезпечення поточної діяльності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

9. Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20. Установити, що на кінець 2020 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими із загального фонду державного бюджету (а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761090, 2761220, 2761230, 2761240, 2761270, 2761280, 2761290, 2761300, 3131200, 3131240, 3131260, 3131270, 3131280, 3131290, 3131300, 3131310, 3131320, 3131330, 3131340, 3131350, 3131360, 3131370, 3131380, 3411190 і 3411240), зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення;

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, наданою у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення".

10. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

11. У додатку № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на поточний середній ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі слова "поточний середній" замінити словом "капітальний".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що:

грошові зобов’язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів), визначені у пунктах 11-13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", вважаються узгодженими з моменту погашення;

публічне акціонерне товариство "Укрнафта" зобов’язується в десятиденний строк після сплати до державного бюджету надходжень, визначених пунктами 11-13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", вчинити дії щодо відмови від позовів (скарг) стосовно визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження та які були погашені внаслідок проведених взаєморозрахунків.

3. Установити, що у разі неналежного виконання публічним акціонерним товариством "Укрнафта" вимог абзацу третього пункту 2 цього розділу, що призведе до виникнення зобов’язання для держави та/або будь-якого державного органу щодо повернення коштів (повного або часткового), що надійшли до спеціального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 11-13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зобов’язане перерахувати до спеціального фонду державного бюджету кошти в обсязі сум таких повернень протягом п’яти робочих днів.

4. Кабінету Міністрів України:

1) у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.

Президент України                                                                   В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

17 листопада 2020 року

№ 1006-IX

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-