ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 24, ст. 300; 2012 р., № 23, ст. 231), такі зміни:

1. В абзаці восьмому розділу "Загальні положення" цифри "2009-2012" замінити цифрами "2019-2020".

2. У розділі "Мета Програми":

назву викласти в такій редакції:

"Мета і основні напрями діяльності Програми";

абзац сьомий доповнити словами та цифрами "поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Для досягнення мети і основних напрямів Програми необхідно";

абзац дванадцятий доповнити словами та цифрами "а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)";

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечити охорону від пожеж об’єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять сьомим;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапів зняття з експлуатації: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС".

3. Абзаци перший - двадцять другий розділу "Завдання і заходи" замінити двадцятьма абзацами такого змісту:

"Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:

зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:

підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;

розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;

виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;

здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою;

забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

виконання заходів щодо перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

поводження з радіоактивними відходами.

На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:

підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;

поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

поводження з радіоактивними відходами;

демонтаж зовнішніх щодо ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;

укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;

надійна консервація частин установок, що не демонтуються;

створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;

виконання заходів щодо перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

охорона від пожеж".

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим - п’ятдесят другим.

4. У розділі "Очікувані результати виконання Програми та її ефективність":

в абзаці першому цифри "2013" замінити цифрами "2020";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"закінчити будівництво та ввести в експлуатацію заплановане сховище відпрацьованого ядерного палива";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"удосконалити систему фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - чотирнадцятим.

5. У розділі "Обсяги та джерела фінансування Програми":

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 2963,22 млн гривень";

абзац четвертий виключити.

6. Додаток до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему викласти в редакції, що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України                                                        П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 

16 жовтня 2018 року

№ 2595-VIII

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-