ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки, підписану 9 грудня 2011 року в м. Подгориці, яка набирає чинності з дати взаємного повідомлення дипломатичними каналами про завершення процедур, які визначені законодавством держав Сторін необхідними для набрання нею чинності, ратифікувати (додається).

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. К и ї в 

7 червня 2017 року 

№ 2087-VIII

УГОДА 

МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ ЧОРНОГОРІЇ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОСВІТИ І НАУКИ

Кабінет Міністрів України та Уряд Чорногорії, надалі «Сторони»,

- усвідомлюючи взаємну зацікавленість у рівноправному співробітництві,

- зважаючи на важливість і потреби подальшого поглиблення співпраці в галузі освіти;

- бажаючи розвивати взаємовигідне співробітництво на основі існуючих політичних, урядових та соціальних відносин у Європі

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до норм міжнародного права та чинного законодавства своїх держав підтримуватимуть і розвиватимуть співробітництво в галузі освіти на основі принципів рівноправності та взаємної поваги.

Стаття 2

Сторони інформуватимуть одна одну щодо законодавства у сфері дошкільної, початкової, загальної середньої, вищої та освіти для дорослих.

Стаття 3

Сторони, відповідно до чинного законодавства своїх держав, заохочуватимуть співробітництво в галузі освіти і науки в рамках роботи міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО, Рада Європи та ін.

Стаття 4

Сторони сприятимуть налагодженню та розвитку партнерського співробітництва вищих навчальних закладів обох країн, які, виходячи із взаємних інтересів, можуть укладати окремі угоди про співробітництво, відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 5

Сторони зосередять свої зусилля на таких напрямках співробітництва:

- обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку, управління і планування в галузі освіти, в тому числі, в галузі вищої освіти;

- підготовка спеціалістів на основі еквівалентного обміну студентами та стажистами за фахами, що є пріоритетними для кожної із Сторін;

- проведення спільних наукових досліджень у сфері гуманітарних, природничих, технічних і педагогічних наук, що становлять взаємний інтерес;

- розширення участі науковців України та Чорногорії у наукових семінарах, конференціях, симпозіумах, тощо;

- сприяння обміну викладачами на підставі партнерських угод між навчальними закладами;

- сприяння обміну інформацією з усіх аспектів освітньої діяльності та відповідними публікаціями, які мають відношення до освіти.

Стаття 6

Беручи до уваги розвиток сучасної демократичної та сталої системи освіти, та підтримку економічного розвитку та інтеграції Європи та світу,

Сторони обмінюватимуться інформацією з питань дошкільної, початкової, загальної середньої освіти за такими напрямами:

- реформа освіти;

- реформа навчальних планів;

- випуск підручників і навчально-методичної літератури;

- оцінка освітніх процесів, результатів-навчання, а також подальше освітнє та професійне удосконалення вчителів;

- розвиток інформаційної системи в галузі освіти.

Стаття 7

Сторони сприятимуть встановленню прямих зв'язків між загальноосвітніми навчальними закладами України і Чорногорії.

Стаття 8

Сторони здійснюватимуть співробітництво в галузі інклюзивної освіти для дітей із спеціальними освітніми потребами шляхом обміну інформацією та досвідом та, у разі необхідності, обмінюватимуться експертами з метою вдосконалення національних навчальних планів і реалізації спільних проектів та спеціальних курсів для викладацького складу.

Стаття 9

З метою вдосконалення професійно-технічної освіти дорослих та заохочення до співпраці в цій галузі, Сторони підтримуватимуть обмін інформацією та експертами.

Стаття 10

Сторони сприятимуть підвищенню кваліфікації молодих науковців терміном 1-2 місяці у вищих навчальних закладах держави іншої Сторони за умов еквівалентного обміну.

Стаття 11

Сторони щорічно надаватимуть одна одній місця для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і/або «магістр», для громадян України і Чорногорії. Пропозиції щодо необхідної кількості стипендій для навчання із зазначенням спеціальностей Сторони щорічно надаватимуть одна одній дипломатичними каналами.

Стаття 12

Сторона, що направляє, до 1 квітня надсилає Стороні, що приймає:

а) пропозиції щодо необхідної кількості стипендій для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і/або «магістр» із зазначенням спеціальностей;

б) пропозиції щодо необхідної кількості стипендій для підвищення кваліфікації;

Сторона, що приймає, повідомить Стороні, що направляє, про можливість задоволення її пропозицій у терміни:

а) до 1 травня, що стосується стипендій для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і/або «магістр»;

б) до 1 серпня, що стосується підвищення кваліфікації.

Сторона, що приймає, забезпечує стипендіатам: безкоштовне навчання, щомісячну стипендію та проживання у студентському гуртожитку згідно з чинним законодавством держав-Сторін.

У разі потреби, кандидати можуть бути зараховані на мовні підготовчі відділення.

Стаття 13

Сторони сприятимуть вивченню в Україні чорногорської мови та літератури і в Чорногорії української мови та літератури. З цією метою Сторони обмінюватимуться викладачами, вчителями і фахівцями з мови і літератури, а також матеріалами та інформацією та, у разі необхідності, організовуватимуть курси та семінари.

Стаття 14

1. Відповідно до положень Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні, Лісабон, 11.04.1997 р. Сторони домовилися щодо взаємного визнання дипломів, наукових ступенів і вчених звань.

2. Сторони домовились провести необхідну роботу з метою підготовки до підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про взаємне визнання дипломів, наукових ступенів і вчених звань.

Стаття 15

Спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються дипломатичними каналами шляхом переговорів і консультацій між Сторонами.

Стаття 16

Ця Угода набирає чинності з дати взаємного повідомлення дипломатичними каналами про завершення процедур, які визначені чинним законодавством держав Сторін необхідними для набрання нею чинності. Ця Угода діятиме протягом 5 років.

Дія Угоди автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну дії Угоди письмово не повідомить іншу Сторону про своє бажання припинити її дію.

Підписано в м. Подгориця 9 грудня 2011 року в двох примірниках, кожний українською, чорногорською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою

За Кабінет Міністрів України                                                           За Уряд Чорногорії

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-