ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

Протокол між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди, який набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Протоколом, ратифікувати (додається).

Президент України                                                                                                    П.ПОРОШЕНКО

м. К и ї в 

5 квітня 2017 року 

№ 1998-VIII

ПРОТОКОЛ 

між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів

від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди

Кабінет Міністрів України, з одного боку, та Швейцарська Федеральна Рада, з іншого боку (далі - Договірні Сторони),

бажаючи продовжувати розвивати двосторонні відносини з метою спрощення міжнародних автомобільних перевезень між обома країнами, а також транзиту їхнєю територією, домовилися внести такі зміни і доповнення до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року (далі - Угода) та Протоколу до Угоди;

Стаття 1

Статтю 4 «Перевезення вантажів» Угоди викласти в такій редакції:

«Перевізники держави Договірної Сторони мають право тимчасово ввозити порожній або завантажений автомобіль на територію держави іншої Договірної Сторони без дозволів з метою перевезення вантажів:

a) між місцем призначення на території держави однієї Договірної Сторони та місцем призначення на території держави іншої Договірної Сторони; або

b) з території держави іншої Договірної Сторони на територію третьої держави чи з території третьої держави на територію держави іншої Договірної Сторони; або

c) транзитом територією держави іншої Договірної Сторони.».

Стаття 2

Статтю 10 «Змішана Комісія» Угоди доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Рішення Змішаної Комісії включаються до протоколів засідань, які підписуються главами делегацій Компетентних органів Договірних Сторін.».

Стаття 3

Пункт 2 «Перевезення вантажів (стаття 4)» Протоколу до Угоди викласти в такій редакції:

«2. Під час перевезень, що здійснюються автопоїздами, сформованими з елементів, зареєстрованих у різних країнах, положення  Угоди  застосовуватимуться до всього автопоїзду лише за умови, що автомобіль-тягач зареєстрований на території держави однієї з Договірних Сторін.».

Стаття 4

Пункт 4 «Компетентні органи (стаття 8)» Протоколу до Угоди викласти в такій редакції:

«Компетентними органами, що відповідають за виконання Угоди, є:

в Україні: 

Міністерство інфраструктури України 

м. Київ, просп. Перемоги, 14;

у Швейцарській Конфедерації: 

Федеральний департамент навколишнього середовища, транспорту, енергетики та зв'язку 

Федеральне транспортне управління 

СН-3003 Берн.».

Стаття 5

Пункт 5 «Вага та розміри автомобілів» Протоколу до Угоди викласти у такій редакції:

«Що стосується ваги та розмірів автотранспортних засобів, кожна з Договірних Сторін зобов'язується не піддавати транспортні засоби, зареєстровані в державі іншої Договірної Сторони, більш обмежувальним умовам, ніж для транспортних засобів, зареєстрованих на її власній території.

Якщо вага та розміри транспортних засобів перевищують максимальну вагу та розміри, встановлені національним законодавством кожної з Договірних Сторін, застосовуються такі відповідні процедури:

- В Україні:

вищезазначені транспортні засоби, що зареєстровані у Швейцарській Конфедерації, можуть потрапити в Україну за допомогою спеціального дозволу, який можливо отримати у належним чином уповноваженого компетентного органу. Заяви до цього органу подаються заздалегідь. Дозвіл може надаватись тільки для перевезення неподільних вантажів і якщо дорожні умови дозволяють видачу дозволу.

- У Швейцарській Конфедерації:

вищезазначені транспортні засоби, що зареєстровані в Україні, можуть потрапити у Швейцарську Конфедерацію за допомогою спеціального дозволу, який можливо отримати у Федеральному Дорожньому управлінні СН-3003 Берн. Заяви до цього органу подаються заздалегідь. Дозвіл може надаватись тільки для перевезення неподільних вантажів і якщо дорожні умови дозволяють видачу дозволу».

Стаття 6

1. Цей Протокол набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Протоколом.

2. Розбіжності між Договірними Сторонами щодо тлумачення та/або застосування положень цього Протоколу, який вносить зміни та доповнення до Угоди та Протоколу до Угоди, вреґульовуються Змішаною Комісією, створеною відповідно до статті 10 Угоди.

На посвідчення чого, належним чином уповноважені на це, нижчезазначені особи підписали цей Протокол.

Учинено в м. Лейпциг «19» травня 2016 року у двох примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти є рівно автентичними.

За Кабінет Міністрів України                                                За Швейцарську Федеральну Раду

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-