ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :

I. Внести до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1:

абзац другий після слів "органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим" доповнити словами "місцевих державних адміністрацій";

в абзаці третьому слова "які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій" замінити словами "які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) - єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизації інформації про заходи державного нагляду (контролю), призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю)".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"ризик - ймовірність виникнення негативних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від них, що вимірюється у кількісних та якісних показниках";

в абзаці восьмому слова "члени громадських організацій" замінити словами "громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників".

Переглянути повністю

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-