УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

841
Ukrinform
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:

  1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2015 року:

       – за цикл наукових праць "Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій":

       ГРИГОРЕНКУ Олександру Ярославовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

      ЛУГОВОМУ Петру Захаровичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

      РУЩИЦЬКОМУ Яремі Ярославовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

     МЕЙШУ Володимиру Федоровичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

     БАБИЧУ Степану Юрійовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

     КОВАЛЬЧУКУ Петру Савичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

     КНИШУ Віталію Васильовичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

     БАРНЯКУ Михайлу Якимовичу – докторові фізико-математичних наук, пенсіонерові;

    – за цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур":

    МАРЧЕНКУ Олександру Анатолійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізики НАН України

    КОРДЮКУ Олександру Анатолійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

    НАДУТОВУ Володимиру Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

    ТАТАРЕНКУ Валентину Андрійовичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

    КАРБІВСЬКОМУ Володимиру Леонідовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

    ГРЕЧНЄВУ Геннадію Євгеновичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

    КОЛЕСНІЧЕНКУ Юрію Олексійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

    НАЙДЮКУ Юрію Георгійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

    ЗВЯГІНУ Андрію Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

    ГОМОНАЙ Олені Василівні – докторові фізико-математичних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

    – за роботу "Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення":

    РАГУЛІ Андрію Володимировичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

    МАЛЮКІНУ Юрію Вікторовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

    КУЛІКОВУ Леоніду Мінейовичу – докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

    УВАРОВІЙ Ірині Володимирівні – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

    ВАСИЛЬКІВУ Олегу Орестовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

    ІВАЩЕНКО Олені Андріївні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

    КОНСТАНТІНОВІЙ Тетяні Євгенівні – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Донецького фізико-технічного інституту імені О.О.Галкіна НАН України

    ДАНІЛЕНКУ Ігорю Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Донецького фізико-технічного інституту імені О.О.Галкіна НАН України

    ПРИТУЛІ Ігорю Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, директорові Інституту монокристалів НАН України

    МАСАЛОВУ Андрію Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

    – за розробку, побудову та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158:

    КУДРЯВЦЄВУ Володимиру Олександровичу – головному конструкторові державного підприємства "АНТОНОВ"

    ПОДГРЕБЕЛЬНОМУ Миколі Семеновичу – директорові філії державного підприємства "АНТОНОВ" "Серійний завод "АНТОНОВ"

    ІЩУКУ Віктору Петровичу – кандидатові технічних наук, головному конструкторові державного підприємства "АНТОНОВ"

    ПРОЦЕНКУ Георгію Борисовичу – головному конструкторові державного підприємства "АНТОНОВ"

    ПОТАПЕНКУ Павлу Володимировичу (посмертно)

    ФЕДОРОВУ Сергію Івановичу – заступникові головного конструктора державного підприємства "АНТОНОВ"

    ФІЛІЧЕВУ Олександру Васильовичу – заступникові головного конструктора державного підприємства "АНТОНОВ"

    СИДОРОВУ Алєфтіну Сергійовичу – начальникові виробництва державного підприємства "АНТОНОВ"

    ВАСИЛЕВСЬКОМУ Євгену Тимофійовичу – кандидатові технічних наук, начальникові відділу державного підприємства "АНТОНОВ"

    ПОПОВУ Віктору Васильовичу – кандидатові технічних наук, голові правління публічного акціонерного товариства "ФЕД";

    – за цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці":

    БАХМУТОВУ Володимиру Георгійовичу – докторові геологічних наук, завідувачеві відділу Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

    ЄГОРОВІЙ Тамарі Петрівні – докторові геологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

    КОРЧАГІНУ Ігнату Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

    МАКСИМЧУКУ Валентину Юхимовичу – докторові фізико-математичних наук, директорові Карпатського відділення Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

    ЗАЛІЗОВСЬКОМУ Андрію Владиславовичу – докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача відділу Радіоастрономічного інституту НАН України

    КОЛОСКОВУ Олександру Валерійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України

    ГРЕКУ Рудольфу Харитоновичу – кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геологічних наук НАН України

    ПРОНЕНКО Вірі Олександрівні – кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України

    ТРЕТЯКУ Корнилію Романовичу – докторові технічних наук, директорові інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка"

    ГЛОТОВУ Володимиру Миколайовичу – докторові технічних наук, професорові Національного університету "Львівська політехніка";

    – за роботу "Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення":

    МИХАЛЬСЬКОМУ Валерію Михайловичу – докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

    ШАПОВАЛУ Івану Андрійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

    ЗАГІРНЯКУ Михайлу Васильовичу – докторові технічних наук, ректорові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

    САДОВОМУ Олександру Валентиновичу – докторові технічних наук, проректорові Дніпродзержинського державного технічного університету

    ПЕРЕСАДІ Сергію Михайловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

    КЛЕПІКОВУ Володимиру Борисовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

    ЗАМЯТІНУ Владиславу Валерійовичу – головному енергетикові публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь"

    АНДРІЙЧЕНКУ Сергію Олександровичу – начальникові відділу публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь"

    ВОРОБЕЙЧИКУ Олегу Станіславовичу – директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Семіол";

    – за роботу "Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації":

    БОБАЛУ Юрію Ярославовичу – докторові технічних наук, ректорові Національного університету "Львівська політехніка"

    МАКСИМОВИЧУ Володимиру Миколайовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

    СТРИХАЛЮКУ Богдану Михайловичу – докторові технічних наук, доцентові Національного університету "Львівська політехніка"

    ПИСАРЧУКУ Олексію Олександровичу – докторові технічних наук, начальникові кафедри Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова

    КОМАРОВІЙ Ларисі Олексіївні – докторові технічних наук, проректорові Державного університету телекомунікацій

    СМУКУ Ростиславу Теодоровичу – генеральному директорові приватного підприємства "Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр"

    СТОРОНСЬКОМУ Юрію Богдановичу – кандидатові технічних наук, директорові –генеральному конструкторові приватного підприємства "Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр"

    ЛУК'ЯНОВУ Олександру Олексійовичу – генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю "ІСК Трансекспо"

    РІППЕНБЕЙНУ Володимиру Володимировичу – головному технологові товариства з обмеженою відповідальністю "ІСК Трансекспо";

    – за цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища":

    РАДЧЕНКУ Володимиру Григоровичу – академікові Національної академії наук України, директорові державної установи "Інститут еволюційної екології НАН України"

    ГРОДЗИНСЬКОМУ Михайлу Дмитровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

    ЄМЕЛЬЯНОВУ Ігорю Георгійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Національного науково-природничого музею НАН України

    ЗАГОРОДНЮКУ Ігорю Володимировичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Національного науково-природничого музею НАН України

    ПРОТОПОПОВІЙ Вірі Вікторівні – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

    ШЕВЕРІ Мирославу Васильовичу – кандидатові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

    ТКАЧУ Віктору Петровичу – докторові сільськогосподарських наук, директорові Українського ордена "Знак Пошани" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України

    ЧЕРІНЬКУ Павлу Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, керівникові сектору Президії НАН України

    БУРДІ Раїсі Іванівні – докторові біологічних наук, пенсіонерові;

    – за розробку та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України

    БУЗИЛУ Володимиру Івановичу – докторові технічних наук, директорові інституту державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

    ПАВЛИЧЕНКУ Артему Володимировичу – кандидатові біологічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

    КОСТЕНКУ Віктору Климентовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

    УЛИЦЬКОМУ Олегу Андрійовичу – докторові геологічних наук, директорові інституту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

    ЄРМАКОВУ Віктору Миколайовичу – кандидатові технічних наук, директорові центру Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

    КОРЖУ Павлу Петровичу – кандидатові технічних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-проектний центр ДТЕК"

    НЕДОЛУЖКУ Валерію Миколайовичу – керівникові департаменту товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-проектний центр ДТЕК"

    НАЛИВАЙКУ Ярославу Михайловичу – кандидатові технічних наук, виконувачеві обов'язки генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

    АКІМОВУ Олегу Анатолійовичу – технічному директорові – першому заступникові генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

    ДЯЧЕНКУ Андрію Павловичу – заступникові генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

    – за цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії":

    СИДОРЕНКО Світлані Павлівні – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

    ЛУГОВСЬКОМУ Едуарду Віталійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

    КОЛИБІ Денису Володимировичу – докторові біологічних наук, заступникові директора Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

    КОЛЕСНІКОВІЙ Ірині Миколаївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

    ОЛІЙНИК Олені Сергіївні – кандидатові біологічних наук

    КОСТЮЧЕНКО Олені Петрівні – молодшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

    ГЛУЗМАНУ Данилу Фішелевичу – докторові медичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

    СКЛЯРЕНКО Лілії Михайлівні – докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

    ШЛАПАЦЬКІЙ Ларисі Миколаївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України;

    – за цикл наукових праць "Мініінвазивні хірургічні втручання при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози":

    СКУМСУ Анатолію Васильовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

    МОШКІВСЬКОМУ Геннадію Юрійовичу – докторові медичних наук (посмертно)

    ХОМЯКУ Ігорю Васильовичу – докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

    ЛИТВИНЕНКУ Олександру Миколайовичу – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

    ОГОРОДНІКУ Петру Васильовичу – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

    КОПЧАКУ Костянтину Володимировичу – докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

    КАШТАЛЬЯНУ Михайлу Арсеньєвичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету

    ШУДРАКУ Анатолію Анатолійовичу – докторові медичних наук, заступникові головного лікаря Національного інституту раку;

    – за роботу "Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти":

    ЄГОРОВУ Богдану Вікторовичу – докторові технічних наук, ректорові Одеської національної академії харчових технологій

    БУРДО Олегу Григоровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

    ГАПОНЮКУ Олегу Івановичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

ІОРГАЧОВІЙ Катерині Георгіївні – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

    СТАНКЕВИЧУ Георгію Миколайовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

    КОВБАСІ Володимиру Миколайовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету харчових технологій

    ДРОБОТ Вірі Іванівні – докторові технічних наук, професорові Національного університету харчових технологій

    ЖУКОТАНСЬКОМУ Олександру Васильовичу – голові правління публічного акціонерного товариства "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів"

    БУЦЕНКУ Івану Миколайовичу – голові правління приватного акціонерного товариства "Укрелеваторпром"

    ГУЛАВСЬКОМУ Володимиру Тадеушевичу – кандидатові технічних наук, пенсіонерові;

    – за роботу "Система сертифікованого виноградного розсадництва України":

    ВЛАСОВУ Вячеславу Всеволодовичу – докторові сільськогосподарських наук, директорові Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

    МУЛЮКІНІЙ Ніні Анатоліївні – докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

    ДЖАБУРІЇ Людмилі Вікторівні – кандидатові технічних наук, ученому секретареві Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

   ЗЕЛЕНЯНСЬКІЙ Наталі Миколаївні – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

    КОВАЛЬОВІЙ Ірині Анатоліївні – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

    КОНУП Людмилі Олександрівні – кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

    ЧІСНІКОВУ Віталію Степановичу – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

    ГЕРУС Людмилі Василівні – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

    ГАДЗАЛУ Ярославу Михайловичу – докторові сільськогосподарських наук, президентові Національної академії аграрних наук України

    ТУЛАЄВІЙ Майї Іванівні – кандидатові біологічних наук, пенсіонерові;

    – за підручник "Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин". – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – 399 с.

    ДУДЛІ Миколі Андрійовичу – кандидатові технічних наук (посмертно).

Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2015 рік двісті п'ятдесят тисяч гривень кожна.

Президент України                                                                                             П.ПОРОШЕНКО

м. К и ї в

11 жовтня 2016 року

№ 440/2016

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-