Постанова Верховної Ради України

Постанова Верховної Ради України

277
Ukrinform
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для міжнародної кооперації суб’єктів літакобудування та розвитку вітчизняного літакобудування

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про розвиток літакобудівної промисловості" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 261 з наступними змінами):

1) у статті 3-1 цифри та слово "2017 року" замінити цифрами та словом "2025 року";

2) доповнити статтею 3-2 такого змісту:

"Стаття 3-2. Надати право суб’єктам літакобудування, які підпадають під дію норм статті 2 цього Закону, бути засновниками та/або учасниками суб’єктів господарювання, у тому числі за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкції відповідно до закону.

Право суб’єктів літакобудування, передбачене частиною першою цієї статті, реалізується з дотриманням вимог законодавства, у тому числі в частині погодження з суб’єктами управління об’єктами державної власності".

2. Статтю 7 Закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 4, ст. 23) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Суб’єкти літакобудування, що є об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі та підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", мають право за попереднім погодженням з Концерном бути засновниками та/або учасниками господарських товариств, у тому числі за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкції відповідно до закону, а також здійснювати управління корпоративними правами, що виникли внаслідок такої участі".

3. Частину першу статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 11, ст. 94, № 30, ст. 321; 2016 р., № 3, ст. 25) після слів "будівництво за кордоном" доповнити словами та цифрою "та суб’єктів літакобудування, які підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. К и ї в 

14 липня 2016 року 

№ 1475-VIII

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-