Постанова Верховної Ради України

Постанова Верховної Ради України

338
Ukrinform
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорщини про міжнародні комбіновані перевезення

Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорщини про міжнародні комбіновані перевезення, вчинену 28 березня 2013 року в м. Будапешті, яка набирає чинності на шістдесятий день з дати отримання останнього повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, ратифікувати (додається).

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. К и ї в 

16 червня 2016 року 

№ 1423-VIII

УГОДА 

між Кабінетом Міністрів України і

Урядом Угорщини

про міжнародні комбіновані перевезення

Кабінет Міністрів України і Уряд Угорщини (далі - Договірні Сторони),

приймаючи до уваги, що для зростання товарообігу неодмінною умовою є наявність потужних можливостей для здійснення міжнародних перевезень вантажів;

визнаючи обмеженість можливостей автошляхів для нарощування товарообігу, необхідність створення сучасної системи міжнародних перевезень з використанням всіх видів транспорту, в тому числі залізничного та водного, враховуючи їх економічність та безпечність для довкілля;

будучи переконаними, що система комбінованих перевезень та їх ефективність сприятиме вирішенню проблем, що виникають при здійсненні міжнародних перевезень вантажів;

дотримуючись положень міжнародних угод, що стосуються захисту довкілля та навколишнього природного середовища, сторонами яких є обидві Договірні Сторони, а також національного законодавства держав Договірних Сторін;

посилаючись на міжнародні угоди про комбіновані перевезення, сторонами яких є обидві Договірні Сторони;

з метою взаємовигідного співробітництва в сфері міжнародних комбінованих перевезень та логістики;

домовилися про таке;

Стаття 1 

Сфера застосування

1. Ця Угода поширюватиметься на міжнародні комбіновані перевезення вантажів, що здійснюються залізничним та/або водним транспортом та до/з терміналу автошляхами автомобільними транспортними засобами, зареєстрованими в державі будь-якої із Договірних Сторін, між територіями держав Договірних Сторін або транзитом через території держав обох Договірних Сторін або однієї з них.

2. Положення цієї Угоди застосовуються у відповідності до національного законодавства держав Договірних Сторін, якщо їх застосування не врегульоване іншими міжнародними договорами, учасниками яких є обидві Договірні Сторони.

Ця Угода не впливає на зобов'язання, що випливають з членства Угорщини в Європейському Союзі.

Стаття 2 

Терміни

В цій Угоді застосовуються наступні терміни:

a) "комбіновані перевезення вантажів" - перевезення інтермодальної транспортної одиниці та/або автотранспортного засобу з використанням двох і більше видів транспорту;

b) "інтермодальна транспортна одиниця" - контейнер довжиною 20 футів та більше, напівпричеп, причеп або з'ємний кузов;

c) "термінал для комбінованих перевезень" - визначена згідно законодавства держав Договірних Сторін ділянка території, обладнана перевантажувальним пунктом для інтермодальних транспортних одиниць і автомобільних вантажних транспортних засобів та їх короткотермінового зберігання, в межах якої здійснюється зміна виду транспорту, а також згідно національного законодавства держав Договірних Сторін, митний та інші види контролю і оформлення товарів і транспортних засобів;

d) "комбіновані перевезення з супроводом" - перевезення укомплектованого автомобільного транспортного засобу в супроводі екіпажу, з використанням спеціалізованого залізничного вагону або судна;

e) "комбіновані перевезення без супроводу" - перевезення інтермодальної транспортної одиниці без супроводу екіпажу, з використанням спеціалізованого залізничного вагону або судна;

f) "автомобільний транспортний засіб" - автотранспортний засіб, який використовується для перевезень вантажів з/без причепу або тягач з/без напівпричепу;

g) "перевезення до/з терміналу" - перевезення інтермодальної транспортної одиниці та/або автомобільного транспортного засобу з місця завантаження або пункту пропуску через державний кордон за напрямком руху до найближчого терміналу для комбінованих перевезень або порту, а також з терміналу для комбінованих перевезень або порту до місця розвантаження або до найближчого за напрямком руху пункту пропуску через державний кордон;

h) "дозвіл на перевезення автошляхами" - дозвіл на виконання перевезень автошляхами, який надається Компетентними органами Договірних Сторін відповідно до положень Угоди між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про міжнародне автомобільне сполучення від 22.03.1994.

i) "преміальний дозвіл" - безподатковий дозвіл на виконання перевезень автошляхами при здійсненні комбінованого перевезення вантажу.

Стаття 3 

Виконання Угоди

Для виконання умов цієї Угоди Компетентними органами Договірних Сторін є:

- від Кабінету Міністрів України - Міністерство інфраструктури України;

- від Уряду Угорщини - Міністерство національного розвитку Угорщини.

Стаття 4 

Комбіновані перевезення з супроводом

1. Перевезення вантажів автомобільним транспортним засобом від спільного кордону до терміналу для комбінованих перевезень, що визначений Компетентними органами Договірних Сторін і знаходиться на повітряній відстані не більше 60 км від спільного кордону держав Договірних Сторін, та у зворотному напрямку, з метою виконання комбінованого перевезення здійснюється без дозволу на перевезення автошляхами, а також: на території України - без сплати дорожніх зборів, а на території Угорщини - без сплати податку на автотранспортні засоби.

2. Рішення, що стосуються перевезень автомобільних транспортних засобів з використанням спеціалізованих вагонів або суден, будуть узгоджуватися згідно з можливостями обох Договірних Сторін в рамках Спільного Комітету з питань комбінованих перевезень, створеного згідно зіСтаттею 9 цієї Угоди.

3. Договірні Сторони, згідно зі своїм національним законодавством, докладатимуть зусиль для скорочення часу проходження митного та інших видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон на території держави кожної Договірної Сторони, під час здійснення комбінованих перевезень з супроводом.

Стаття 5 

Комбіновані перевезення без супроводу

1. Договірні Сторони в рамках свого національного законодавства сприятимуть створенню умов для організацій, що здійснюють комбіновані перевезення, з метою їх стимулювання для збільшення обсягів перевезень з використанням комбінованого транспорту між територіями держав Договірних Сторін, а також транзитом через їх території.

2. Договірні Сторони сприятимуть створенню таких умов під час перевантаження інтермодальних транспортних одиниць у терміналах для комбінованих перевезень зі зміною ширини залізничної колії та при перетині державного кордону, щоб виключити обставини, що перешкоджають слідуванню вантажів.

3. З метою спрощення обробки вантажів під час перевантаження у терміналах для комбінованих перевезень при зміні ширини залізничної колії обидві Договірні Сторони намагаються, щоб термінал для комбінованих перевезень при здійсненні залізничних перевезень був тарифним пунктом для залізниць держав обох Договірних Сторін.

4. Правила, що стосуються встановлення умов при використанні терміналів для комбінованих перевезень та залізниць, узгоджуватимуться в рамках Спільного Комітету з питань комбінованих перевезень.

Стаття 6 

Преміальні дозволи

1. У разі здійснення комбінованого перевезення вантажу (типу Ro-La, Ro-Ro) з/до або через території держав Договірних Сторін, Договірні Сторони домовляються про взаємне надання преміальних автомобільних дозволів.

2. Кількість, умови та термін дії преміальних дозволів визначає Спільний Комітет, до компетенції якого входять дані питання у відповідності із Статтею 9 цієї Угоди.

3. Ці преміальні дозволи звільняються від сплати за проїзд автошляхами на території України та від сплати податку на автотранспортні засоби на території Угорщини.

Стаття 7 

Сприяння та стимулювання комбінованих перевезень

1. Договірні Сторони сприятимуть розвитку комбінованих перевезень на принципах рівності та вільної конкуренції з метою підвищення стандартів якості та безпеки перевезень вантажів, в скорочення часу перевезення та впровадження тарифної політики, спрямованої на зростання економічної ефективності комбінованих перевезень.

2. У межах свого національного законодавства Компетентні органи Договірних Сторін докладатимуть зусиль для збільшення обсягів комбінованих перевезень.

3. Компетентні органи Договірних Сторін інформуватимуть один одного про вжиті заходи для підвищення стандартів якості та безпеки комбінованих перевезень, а також про будь-які зміни у своєму національному законодавстві, що регулюють здійснення комбінованих перевезень.

4. Договірні Сторони співпрацюватимуть з питань створення міжнародних вимог щодо здійснення комбінованих перевезень.

Стаття 8 

Надзвичайні події

1. Якщо на території держави однієї з Договірних Сторін виникнуть обставини, що перешкоджають вільному перевезенню вантажів у рамках її запланованої діяльності, ця Договірна Сторона зобов'язується поінформувати про ці обставини іншу Договірну Сторону щонайменше за 7 днів до початку запланованих заходів.

2. У разі виникнення надзвичайних подій при здійсненні комбінованих перевезень, Договірні Сторони в межах національного законодавства вживатимуть всіх можливих заходів для усунення перешкод з метою подальшого виконання міжнародних перевезень вантажів. Такі заходи будуть оголошені міністром, відповідальним за питання транспорту або уповноваженою ним установою, після виникнення надзвичайних ситуацій. До оголошення цих заходів до перевізників держав обох Договірних Сторін застосовуються положення Угоди між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про міжнародне автомобільне сполучення від 22 березня 1994 р., а також інших чинних міжнародних договорів, сторонами яких є Договірні Сторони.

Обидві Договірні Сторони негайно інформують одна одну про виникнення таких надзвичайних подій.

Стаття 9 

Спільний Комітет з питань комбінованих перевезень

1. З метою забезпечення застосування цієї Угоди Договірні Сторони створюють Спільний Комітет з питань комбінованих перевезень (далі – "Спільний Комітет"), який складатиметься з представників Компетентних органів Договірних Сторін.

2. Компетентні органи Договірних Сторін мають право запросити інших спеціалістів на засідання Спільного Комітету.

3. Спільний Комітет збирається на прохання Компетентного органу однієї з Договірних Сторін почергово на територіях держав Договірних Сторін.

4. Спільний Комітет має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до цієї Угоди.

Стаття 10 

Вирішення спорів

1. Будь-які спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуватимуться Спільним Комітетом.

2. Якщо Спільний Комітет не зможе дійти згоди, спір буде вирішено дипломатичними каналами.

Стаття 11 

Порушення положень Угоди

1. Перевізник або його супроводжуючий персонал зобов'язаний дотримуватися національного законодавства держави іншої Договірної Сторони.

Компетентні органи Договірних Сторін в межах національного законодавства здійснюватимуть контроль за дотриманням положень цієї Угоди перевізниками держав Договірних Сторін.

2. У випадку порушень перевізниками держав Договірних Сторін положень цієї Угоди або узгоджених правил, ці порушення будуть розглядатися відповідними Компетентними органами держави Договірної Сторони, у якій вчинено порушення. Що стосується перевізника держави іншої Договірної Сторони, то відповідні органи держави Договірної Сторони, у якій вчинено порушення положень цієї Угоди, інформуватимуть відповідні Компетентні органи держави іншої Договірної Сторони про вжиті ними заходи.

Стаття 12 

Захист даних

1. Договірні Сторони заявляють, що будь-які дані та інформація, які мають відношення до цієї Угоди, за виключенням офіційних статистичних даних та звітів, підлягатимуть захисту від незаконної передачі третій стороні. Передача будь-яких інших даних є можливою тільки з попереднього дозволу відповідного органу держави Договірної Сторони, який обробляє такі дані.

2. Дані та інформація, відповідно до цієї Статті, можуть надаватись тільки на запит відповідних Компетентних органів держави іншої Договірної Сторони відповідно до національного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 13 

Внесення змін та доповнень

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Договірних Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, що оформляються, відповідними протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди та набирають чинності відповідно до положень Статті 14 цієї Угоди.

Стаття 14 

Набрання чинності та припинення дії Угоди

1. Ця Угода набирає чинності на 60 (шістдесятий) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.

2. Ця Угода укладається на невизначений термін і залишається чинною протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати, коли одна з Договірних Сторін повідомить дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

На посвідчення чого, нижчепідписані, належним чином уповноважені своїми Урядами, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Будапешт, "28" березня 2013 року в двох примірниках, кожний українською, угорською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст російською мовою.

За Кабінет Міністрів 

України

За Уряд Угорщини

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-